Onderscheid door kwaliteit

19-04-2018

Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit Het Gouden Label zien wij in de markt verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er diverse berichten die niet positief zijn over vleeswaren in het algemeen. Wij realiseren ons ook dat dit tot gevolg heeft dat de consument ook na gaat denken over de producten die zij aanschaffen.

Aangezien het tot gevolg kan hebben dat men in mindere mate vleeswaren zal aanschaffen is volgens ons de eerste prioriteit dat de producten voldoen aan een hoge kwaliteitsstandaard. Aangezien kwaliteit natuurlijk een breed begrip is zijn er volgens ons een aantal zaken die zeer zeker van belang zijn.

Het begint natuurlijk bij de producteigenschappen die leiden tot de primaire beoordeling door de consument. Geur en smaak zijn hiervoor belangrijke factoren. Maar ook dient vandaag de dag rekening gehouden te worden met de toevoegingen die worden gedaan om tot deze geur en smaak te komen. Vleeswaren van Het Gouden Label worden geproduceerd met zo min mogelijk toevoegingen zonder dat daarbij het eindresultaat in gevaar komt.

De gebruikte grond- en hulpstoffen zullen ook van betrouwbare leveranciers moeten worden betrokken. Door te werken met gerenommeerde leveranciers wordt het risico van ondeugdelijke grondstoffen tot een minimum beperkt. Wanneer iedereen op een verantwoorde manier met de grondstoffen om zou gaan voorkomen we dat er negatieve berichtgeving richting consument kan worden gezonden.

Wij realiseren ons ook dat prijs een aspect is dat belangrijk is voor het maken van keuzes voor assortiment. Wij zijn echter van mening dat de laagste prijs niet leidend moet zijn voor het maken van de keuzes. Wanneer de producten van een hoge kwaliteit zijn zullen consumenten over het algemeen bereid zijn iets meer te betalen.

Vanuit Het Gouden Label delen wij de mening dat alles onder goed gecontroleerde omstandigheden moet plaatsvinden. Een goed kwaliteitssysteem is dan ook van groot belang. In de afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd om ook naast de producten een organisatie te kunnen zijn waar kwaliteit onder geen enkele omstandigheid in het geding komt.

Kortom zijn wij van mening dat wij ons bestaansrecht deels te danken hebben aan de manier waarop wij omgaan met de kwaliteit. Onderscheid door kwaliteit.

Terug naar alle berichten